Ngành thương mại điện tử đang bùng nổ và không có dấu hiệu bị chậm lại