Bao bì sản phẩm giúp thu hút sự chú ý của khách hàng và là điều đầu tiên khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy.